Video

 • HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018

  HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018

  10/15/2018 1:35:27 AM
 • Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)

  Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)

  10/14/2018 3:01:43 PM
 • Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona

  Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona

  10/15/2018 9:35:46 PM
 • Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi

  Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi

  10/11/2018 12:59:24 PM
 • Thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ 2018 - 2019

  Thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ 2018 - 2019

  10/7/2018 7:22:47 PM
 • Tỉnh Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn: đón ĐHY João Braz de Aviz

  Tỉnh Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn: đón ĐHY João Braz de Aviz

  10/4/2018 3:41:45 AM
 • Trung Tâm Mục Vụ: ĐHY João Braz de Aviz gặp gỡ các tu sĩ

  Trung Tâm Mục Vụ: ĐHY João Braz de Aviz gặp gỡ các tu sĩ

  9/30/2018 1:16:09 PM
 • Bạn biết gì về Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn?

  Bạn biết gì về Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn?

  9/13/2018 3:38:44 PM
 • TTMV: Liên tu sĩ gặp gỡ ĐHY João Braz de Aviz (3.9.2018)

  TTMV: Liên tu sĩ gặp gỡ ĐHY João Braz de Aviz (3.9.2018)

  9/30/2018 1:17:26 AM
 • TTMV: Thánh lễ do ĐHY João Braz de Aviz chủ tế (3.9.2018)

  TTMV: Thánh lễ do ĐHY João Braz de Aviz chủ tế (3.9.2018)

  9/28/2018 7:29:12 AM
 • Thánh lễ an táng Cha cố Antôn Nguyễn Văn Toàn (3.9.2018)

  Thánh lễ an táng Cha cố Antôn Nguyễn Văn Toàn (3.9.2018)

  9/28/2018 5:59:31 AM
 • Thánh lễ cầu cho cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (1.9.2018)

  Thánh lễ cầu cho cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (1.9.2018)

  9/25/2018 2:02:18 PM
 • TTMV: Lm P.X Vũ Thế Toàn giải đáp về phụng vụ và đời sống hôn nhân

  TTMV: Lm P.X Vũ Thế Toàn giải đáp về phụng vụ và đời sống hôn nhân

  9/23/2018 12:37:27 PM
 • Thường huấn tu sĩ: Đời tu trở về nguồn cội Tin Mừng

  Thường huấn tu sĩ: Đời tu trở về nguồn cội Tin Mừng

  9/22/2018 3:24:01 PM
 • Không có sinh linh nào là một sản phẩm hỏng

  Không có sinh linh nào là một sản phẩm hỏng

  9/20/2018 11:01:05 AM
 • Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên năm B

  Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên năm B

  9/8/2018 10:42:46 PM
 • Giới trẻ dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

  Giới trẻ dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

  9/6/2018 11:48:38 PM
 • Caritas Việt Nam: Lễ Kính Thánh Bổn mạng Antôn Nguyễn Đích

  Caritas Việt Nam: Lễ Kính Thánh Bổn mạng Antôn Nguyễn Đích

  9/7/2018 4:54:33 AM
 • Rước Kiệu & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  Rước Kiệu & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  9/5/2018 6:31:23 AM
 • Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  9/2/2018 1:24:08 PM
 • ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo

  ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo

  9/2/2018 7:54:55 PM
 • Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

  Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

  8/30/2018 5:52:36 AM
 • Bạn muốn trở thành Linh mục TGP. Sài Gòn?

  Bạn muốn trở thành Linh mục TGP. Sài Gòn?

  8/27/2018 7:09:20 AM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình

  8/27/2018 7:12:33 PM
 • Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình yêu

  Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình yêu

  8/22/2018 9:44:48 AM
 • Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)

  Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)

  8/19/2018 3:41:25 AM
 • Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (28/7)

  Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (28/7)

  8/16/2018 6:40:50 PM
 • Đây Bài Ca Ngàn Trùng - Lm Phêrô Kim Long - Cđ Đồng Tâm

  Đây Bài Ca Ngàn Trùng - Lm Phêrô Kim Long - Cđ Đồng Tâm

  8/15/2018 1:10:21 PM
 • Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập

  Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập

  8/14/2018 11:08:15 PM
 • Sunday Gospel Reflection with Fr Bill Grimm - 16th Sunday of the Year (B)

  Sunday Gospel Reflection with Fr Bill Grimm - 16th Sunday of the Year (B)

  8/12/2018 12:26:36 AM
Trang: 7 / 26 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11