Video

 • Thánh lễ tuyên thánh cho Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016)

  Thánh lễ tuyên thánh cho Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016)

  9/19/2017 11:46:09 AM
 • Khám phá cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta

  Khám phá cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta

  9/13/2016 8:31:55 AM
 • Thân xác, tặng phẩm của tình yêu

  Thân xác, tặng phẩm của tình yêu

  9/16/2017 7:42:22 PM
 • Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: làm mới thép

  Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: làm mới thép

  9/16/2017 1:56:19 AM
 • Họp báo Triển lãm tranh danh hoạ Raphael ở Sài Gòn

  Họp báo Triển lãm tranh danh hoạ Raphael ở Sài Gòn

  9/16/2017 1:58:18 AM
 • Giải đáp thắc mắc về hôn nhân - Lm.Bùi Thái Sơn

  Giải đáp thắc mắc về hôn nhân - Lm.Bùi Thái Sơn

  9/9/2017 9:54:07 AM
 • Múa ``Trinh vương Maria``

  Múa "Trinh vương Maria"

  9/5/2017 1:18:03 AM
 • Lặng (Thơ: Kim Hải - Nhạc: Hà Xuân Huy)

  Lặng (Thơ: Kim Hải - Nhạc: Hà Xuân Huy)

  9/1/2017 7:22:20 PM
 • Đến lượt con (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)

  Đến lượt con (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)

  9/1/2017 6:13:25 AM
 • Ngày Về (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Kim Long)

  Ngày Về (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Kim Long)

  9/1/2017 6:13:58 AM
 • Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng

  Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng

  8/30/2017 10:42:14 PM
 • La Vang: Bài Giảng của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  La Vang: Bài Giảng của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  8/27/2017 3:29:25 PM
 • La Vang: Bài Giảng Của Đức TGM Leopoldo Girelli

  La Vang: Bài Giảng Của Đức TGM Leopoldo Girelli

  8/27/2017 1:17:46 PM
 • La Vang: Bài giảng Thánh lễ sáng 14.8.2017

  La Vang: Bài giảng Thánh lễ sáng 14.8.2017

  8/26/2017 9:11:07 AM
 • Thánh Maximilian Mary Kolbe - Anh ngữ

  Thánh Maximilian Mary Kolbe - Anh ngữ

  8/25/2017 10:24:09 PM
 • Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

  Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

  8/24/2017 7:08:13 PM
 • Chân dung mục tử: Đức hồng y GB.Phạm Minh Mẫn

  Chân dung mục tử: Đức hồng y GB.Phạm Minh Mẫn

  8/22/2017 5:34:41 PM
 • Thánh Teresa Benedicta Thánh giá - Edith Stein

  Thánh Teresa Benedicta Thánh giá - Edith Stein

  8/18/2017 5:01:38 AM
 • Thánh Đa Minh: Ánh sáng Giáo hội

  Thánh Đa Minh: Ánh sáng Giáo hội

  8/16/2017 5:05:27 PM
 • Asian Youth Day 2017 (6/8)

  Asian Youth Day 2017 (6/8)

  8/13/2017 10:54:03 PM
 • Asian Youth Day 2017 (5/8)

  Asian Youth Day 2017 (5/8)

  8/13/2017 10:09:18 AM
 • Asian Youth Day 2017 (4/8)

  Asian Youth Day 2017 (4/8)

  8/12/2017 1:24:13 PM
 • Asian Youth Day 2017 (3/8)

  Asian Youth Day 2017 (3/8)

  8/11/2017 1:16:37 PM
 • Asian Youth Day 2017 (2/8)

  Asian Youth Day 2017 (2/8)

  8/11/2017 1:14:59 PM
 • Hiểu và tôn trọng phụ nữ trong thời đại ngày nay

  Hiểu và tôn trọng phụ nữ trong thời đại ngày nay

  8/10/2017 5:22:46 AM
 • Joyful Asian Youth Day 2017

  Joyful Asian Youth Day 2017

  8/6/2017 11:02:06 AM
 • Lời gọi Fatima (Phạm Trung)

  Lời gọi Fatima (Phạm Trung)

  8/5/2017 4:30:49 PM
 • Thánh nữ Maria Mađalêna

  Thánh nữ Maria Mađalêna

  8/3/2017 7:14:18 AM
 • Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

  Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

  8/5/2017 1:08:32 PM
 • TTMV: Thánh lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh mục (27.6.2017)

  TTMV: Thánh lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh mục (27.6.2017)

  7/21/2017 6:10:31 AM
Trang: 7 / 21 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11