Video

 • Tiếng Hát Giáo Đường 2018: Vòng Tranh Tài (3)

  Tiếng Hát Giáo Đường 2018: Vòng Tranh Tài (3)

  11/4/2018 8:39:17 PM
 • ĐTC Phanxicô tôn phong Hiển Thánh cho 7 chân phước

  ĐTC Phanxicô tôn phong Hiển Thánh cho 7 chân phước

  11/2/2018 10:14:45 AM
 • Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)

  Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)

  11/1/2018 5:15:02 AM
 • Đêm nhạc ``Tình ca Giêsu`` - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)

  Đêm nhạc "Tình ca Giêsu" - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)

  11/3/2018 1:01:22 AM
 • Đêm Thánh ca Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (15.10.2018)

  Đêm Thánh ca Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (15.10.2018)

  11/3/2018 1:15:15 AM
 • Cha Phaolô Lê Tấn Thành: mẫu gương sống phó thác

  Cha Phaolô Lê Tấn Thành: mẫu gương sống phó thác

  10/31/2018 1:19:23 AM
 • Chứng từ của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân ung thư

  Chứng từ của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân ung thư

  10/30/2018 4:57:15 PM
 • Thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành: Bài giảng của Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành: Bài giảng của Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  10/31/2018 2:38:46 AM
 • Trực tuyến: Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô (10.10.2018)

  Trực tuyến: Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô (10.10.2018)

  10/30/2018 12:57:29 PM
 • Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/29/2018 3:23:30 PM
 • Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/28/2018 1:26:16 PM
 • ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  10/28/2018 2:52:15 AM
 • Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  10/27/2018 8:51:21 AM
 • Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  10/22/2018 9:36:21 AM
 • Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  10/23/2018 3:18:39 PM
 • Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  10/23/2018 6:58:50 AM
 • Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  10/21/2018 9:17:06 AM
 • Đức TGM Zalewski thăm Tòa TGM Sài Gòn

  Đức TGM Zalewski thăm Tòa TGM Sài Gòn

  10/21/2018 10:16:26 PM
 • Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)

  Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)

  10/21/2018 5:16:30 PM
 • Tông du Estoni: Cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ Kitô (25.9.2018)

  Tông du Estoni: Cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ Kitô (25.9.2018)

  10/22/2018 6:00:14 PM
 • Tông du Estoni: Thánh lễ tại Tallin (25.9.2018)

  Tông du Estoni: Thánh lễ tại Tallin (25.9.2018)

  10/17/2018 10:30:36 PM
 • HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018

  HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018

  10/17/2018 9:35:27 AM
 • Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)

  Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)

  10/17/2018 3:01:43 AM
 • Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona

  Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona

  10/17/2018 9:35:46 PM
 • Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi

  Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi

  10/13/2018 12:59:24 PM
 • Thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ 2018 - 2019

  Thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ 2018 - 2019

  10/8/2018 3:22:47 PM
 • Tỉnh Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn: đón ĐHY João Braz de Aviz

  Tỉnh Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn: đón ĐHY João Braz de Aviz

  10/5/2018 11:41:45 AM
 • Trung Tâm Mục Vụ: ĐHY João Braz de Aviz gặp gỡ các tu sĩ

  Trung Tâm Mục Vụ: ĐHY João Braz de Aviz gặp gỡ các tu sĩ

  10/1/2018 9:16:09 PM
 • Bạn biết gì về Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn?

  Bạn biết gì về Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn?

  9/14/2018 11:38:44 AM
 • TTMV: Liên tu sĩ gặp gỡ ĐHY João Braz de Aviz (3.9.2018)

  TTMV: Liên tu sĩ gặp gỡ ĐHY João Braz de Aviz (3.9.2018)

  9/30/2018 5:17:26 PM
Trang: 8 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11