Video

 • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2017

  Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2017

  7/21/2017 1:36:49 AM
 • ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)

  ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)

  7/14/2017 2:13:44 AM
 • ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

  ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

  7/10/2017 10:59:32 PM
 • Thánh lễ Truyền chức Linh mục khóa I (27.6.1992)

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục khóa I (27.6.1992)

  7/10/2017 10:36:43 AM
 • Gia đình là nền tảng của xã hội

  Gia đình là nền tảng của xã hội

  7/5/2017 12:53:08 AM
 • Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)

  Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)

  7/5/2017 12:05:56 AM
 • ĐGH Phanxicô: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017)

  ĐGH Phanxicô: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017)

  7/3/2017 2:07:13 PM
 • Hạnh thánh Antôn Padua (13/6)

  Hạnh thánh Antôn Padua (13/6)

  6/26/2017 1:16:35 AM
 • Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

  Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

  6/16/2017 11:59:53 PM
 • Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

  6/19/2017 7:47:21 PM
 • Thánh lễ Truyền chức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

  6/11/2017 8:44:17 PM
 • Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng niên khoá 2016 - 2017

  Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng niên khoá 2016 - 2017

  6/10/2017 5:16:14 AM
 • Suy nghĩ về sứ điệp Ngày TG truyền thông - Gm. Nguyễn Văn Khảm

  Suy nghĩ về sứ điệp Ngày TG truyền thông - Gm. Nguyễn Văn Khảm

  6/10/2017 5:45:23 PM
 • TTMV: Thánh lễ Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 51

  TTMV: Thánh lễ Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 51

  6/8/2017 7:20:40 AM
 • Lễ Tuyên Thánh hai chân phước Phanxicô và Giacinta (13.5.2017)

  Lễ Tuyên Thánh hai chân phước Phanxicô và Giacinta (13.5.2017)

  5/25/2017 5:08:58 PM
 • ĐGH Phanxicô: đêm canh thức tại Fatima (12.05.2017)

  ĐGH Phanxicô: đêm canh thức tại Fatima (12.05.2017)

  5/24/2017 7:02:02 PM
 • Phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng

  Phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng

  5/25/2017 6:59:05 AM
 • Phim ``The Confession`` (Xưng tội)

  Phim "The Confession" (Xưng tội)

  5/18/2017 5:51:19 PM
 • Đại chủng viện Sài Gòn: Gia đình và ơn gọi linh mục

  Đại chủng viện Sài Gòn: Gia đình và ơn gọi linh mục

  5/19/2017 5:53:43 AM
 • Lễ an táng cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh (3.5.2017)

  Lễ an táng cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh (3.5.2017)

  5/14/2017 6:53:41 PM
 • Đêm Thánh nhạc Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

  Đêm Thánh nhạc Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

  5/12/2017 8:11:22 PM
 • ĐGH Phanxicô thăm Thượng phụ Chính Thống Copte

  ĐGH Phanxicô thăm Thượng phụ Chính Thống Copte

  5/13/2017 4:11:34 PM
 • ĐGH Phanxicô tông du Ai Cập (28.4.2017)

  ĐGH Phanxicô tông du Ai Cập (28.4.2017)

  5/13/2017 8:11:45 AM
 • Thánh Faustina: Tông đồ Lòng Chúa thương xót

  Thánh Faustina: Tông đồ Lòng Chúa thương xót

  5/4/2017 8:19:00 PM
 • TTMV: Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa (23.4.2017)

  TTMV: Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa (23.4.2017)

  5/8/2017 11:40:29 PM
 • TTMV: Thánh nhạc Mừng Chúa Phục Sinh ``QUYỀN NĂNG CỦA SỰ SỐNG LẠI``

  TTMV: Thánh nhạc Mừng Chúa Phục Sinh "QUYỀN NĂNG CỦA SỰ SỐNG LẠI"

  4/27/2017 6:40:11 PM
 • Thánh lễ Phục Sinh và Phép lành

  Thánh lễ Phục Sinh và Phép lành

  5/4/2017 8:17:05 AM
 • ĐGH Phanxicô chúc mừng sinh nhật 90 của Đức Bênêđictô XVI

  ĐGH Phanxicô chúc mừng sinh nhật 90 của Đức Bênêđictô XVI

  4/27/2017 11:59:46 AM
 • Đàng Thánh giá tại hí trường Côlôsêô với ĐGH (14.4.2017)

  Đàng Thánh giá tại hí trường Côlôsêô với ĐGH (14.4.2017)

  4/27/2017 8:08:37 PM
 • Thánh lễ Truyền Dầu 2017 tại VCTĐ Đức Bà Sài Gòn

  Thánh lễ Truyền Dầu 2017 tại VCTĐ Đức Bà Sài Gòn

  4/26/2017 2:49:36 AM
Trang: 8 / 21 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11