Video

 • Các phái đoàn chúc mừng Giáng Sinh 2016

  Các phái đoàn chúc mừng Giáng Sinh 2016

  1/6/2017 5:31:16 PM
 • Giáng Sinh Góc Phố - Nhóm Emmanuel

  Giáng Sinh Góc Phố - Nhóm Emmanuel

  1/6/2017 8:58:53 PM
 • HT Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo: Lễ Hội Giáng Sinh 2016

  HT Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo: Lễ Hội Giáng Sinh 2016

  12/29/2016 7:43:02 AM
 • Lễ hội Giáng Sinh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (17.12.2016)

  Lễ hội Giáng Sinh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (17.12.2016)

  12/30/2016 2:42:08 AM
 • TTMV: Đêm Thánh, Đêm lung linh tình mến (16.12.2016)

  TTMV: Đêm Thánh, Đêm lung linh tình mến (16.12.2016)

  12/28/2016 1:40:03 AM
 • Học viện Mục vụ: Tĩnh Tâm Mùa Vọng (5.12.2016)

  Học viện Mục vụ: Tĩnh Tâm Mùa Vọng (5.12.2016)

  12/25/2016 2:41:11 PM
 • Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Bổn mạng (8.12.2016)

  Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Bổn mạng (8.12.2016)

  12/22/2016 1:56:21 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 12/2016

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 12/2016

  12/22/2016 9:30:07 AM
 • Tin Mừng CN III Mùa Vọng A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN III Mùa Vọng A bằng hình ảnh

  12/21/2016 9:57:57 AM
 • International Choir of HCMC: Ánh Sao Bêlem

  International Choir of HCMC: Ánh Sao Bêlem

  12/21/2016 5:53:40 PM
 • Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV

  Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV

  12/3/2016 5:17:45 AM
 • Phim Ngày mới

  Phim Ngày mới

  11/22/2016 12:24:47 PM
 • Thánh lễ cầu cho các Giám mục & Linh mục đã qua đời 2016

  Thánh lễ cầu cho các Giám mục & Linh mục đã qua đời 2016

  11/20/2016 3:15:14 AM
 • Gặp gỡ Giáo lý viên dự tòng 2016

  Gặp gỡ Giáo lý viên dự tòng 2016

  11/17/2016 6:24:53 PM
 • Bài giảng lễ kính các Thánh Nam Nữ - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Bài giảng lễ kính các Thánh Nam Nữ - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  11/16/2016 1:19:00 AM
 • Nếu chỉ còn một ngày để sống - Lương Đình Khoa

  Nếu chỉ còn một ngày để sống - Lương Đình Khoa

  11/16/2016 9:14:31 PM
 • TTMV: Hội ngộ Liên Tôn 2016 (Phần II)

  TTMV: Hội ngộ Liên Tôn 2016 (Phần II)

  11/14/2016 10:49:15 AM
 • TTMV: Trực tuyến Hội ngộ Liên Tôn 2016

  TTMV: Trực tuyến Hội ngộ Liên Tôn 2016

  11/14/2016 6:46:54 AM
 • Tin Mừng CN XXXI TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXXI TN C bằng hình ảnh

  11/11/2016 1:49:20 PM
 • Tin Mừng CN XXX TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXX TN C bằng hình ảnh

  10/31/2016 2:09:09 PM
 • Thánh Têrêsa Avila - Tiến sĩ Hội Thánh (1515-1585)

  Thánh Têrêsa Avila - Tiến sĩ Hội Thánh (1515-1585)

  10/24/2016 10:36:38 PM
 • Tin Mừng CN XXIX TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXIX TN C bằng hình ảnh

  10/23/2016 7:20:46 PM
 • TTMV: Thánh ca Chiêm ngắm Lòng Thương Xót

  TTMV: Thánh ca Chiêm ngắm Lòng Thương Xót

  10/23/2016 10:16:10 AM
 • Tin Mừng CN XXVIII TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXVIII TN C bằng hình ảnh

  10/15/2016 5:05:07 AM
 • Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  10/15/2016 1:34:42 PM
 • Bài giảng Lễ Thánh Têrêsa tại Đan Viện Cát Minh Sài Gòn (1.10.2016)

  Bài giảng Lễ Thánh Têrêsa tại Đan Viện Cát Minh Sài Gòn (1.10.2016)

  10/11/2016 1:33:56 AM
 • Tin Mừng CN XXVII TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXVII TN C bằng hình ảnh

  10/10/2016 10:09:56 PM
 • TTMV: Thánh lễ Thánh hóa năm học & trao tu phục cho Chủng sinh Dự bị khóa 12

  TTMV: Thánh lễ Thánh hóa năm học & trao tu phục cho Chủng sinh Dự bị khóa 12

  10/3/2016 2:20:06 PM
 • Tin Mừng CN XXVI TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXVI TN C bằng hình ảnh

  10/9/2016 9:37:21 PM
 • Học viện Mục vụ: Thánh lễ khai giảng năm học mới (20.9.2013)

  Học viện Mục vụ: Thánh lễ khai giảng năm học mới (20.9.2013)

  10/3/2016 1:16:00 PM
Trang: 8 / 19 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11