Video

 • Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/28/2018 7:23:30 AM
 • Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/27/2018 5:26:16 PM
 • ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  10/26/2018 10:52:15 PM
 • Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  10/26/2018 8:51:21 PM
 • Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  10/21/2018 9:36:21 PM
 • Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  10/23/2018 3:18:39 AM
 • Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  10/21/2018 6:58:50 PM
 • Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  10/20/2018 9:17:06 AM
 • Đức TGM Zalewski thăm Tòa TGM Sài Gòn

  Đức TGM Zalewski thăm Tòa TGM Sài Gòn

  10/20/2018 10:16:26 PM
 • Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)

  Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)

  10/20/2018 1:16:30 PM
 • Tông du Estoni: Cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ Kitô (25.9.2018)

  Tông du Estoni: Cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ Kitô (25.9.2018)

  10/21/2018 2:00:14 PM
 • Tông du Estoni: Thánh lễ tại Tallin (25.9.2018)

  Tông du Estoni: Thánh lễ tại Tallin (25.9.2018)

  10/17/2018 10:30:36 AM
 • HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018

  HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018

  10/16/2018 9:35:27 AM
 • Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)

  Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)

  10/16/2018 3:01:43 AM
 • Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona

  Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona

  10/16/2018 9:35:46 PM
 • Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi

  Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi

  10/12/2018 12:59:24 PM
 • Thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ 2018 - 2019

  Thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ 2018 - 2019

  10/8/2018 3:22:47 AM
 • Tỉnh Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn: đón ĐHY João Braz de Aviz

  Tỉnh Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn: đón ĐHY João Braz de Aviz

  10/5/2018 3:41:45 AM
 • Trung Tâm Mục Vụ: ĐHY João Braz de Aviz gặp gỡ các tu sĩ

  Trung Tâm Mục Vụ: ĐHY João Braz de Aviz gặp gỡ các tu sĩ

  10/1/2018 1:16:09 PM
 • Bạn biết gì về Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn?

  Bạn biết gì về Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn?

  9/14/2018 3:38:44 AM
 • TTMV: Liên tu sĩ gặp gỡ ĐHY João Braz de Aviz (3.9.2018)

  TTMV: Liên tu sĩ gặp gỡ ĐHY João Braz de Aviz (3.9.2018)

  9/30/2018 9:17:26 AM
 • TTMV: Thánh lễ do ĐHY João Braz de Aviz chủ tế (3.9.2018)

  TTMV: Thánh lễ do ĐHY João Braz de Aviz chủ tế (3.9.2018)

  9/29/2018 11:29:12 AM
 • Thánh lễ an táng Cha cố Antôn Nguyễn Văn Toàn (3.9.2018)

  Thánh lễ an táng Cha cố Antôn Nguyễn Văn Toàn (3.9.2018)

  9/29/2018 1:59:31 AM
 • Thánh lễ cầu cho cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (1.9.2018)

  Thánh lễ cầu cho cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (1.9.2018)

  9/26/2018 10:02:18 AM
 • TTMV: Lm P.X Vũ Thế Toàn giải đáp về phụng vụ và đời sống hôn nhân

  TTMV: Lm P.X Vũ Thế Toàn giải đáp về phụng vụ và đời sống hôn nhân

  9/24/2018 8:37:27 PM
 • Thường huấn tu sĩ: Đời tu trở về nguồn cội Tin Mừng

  Thường huấn tu sĩ: Đời tu trở về nguồn cội Tin Mừng

  9/23/2018 11:24:01 AM
 • Không có sinh linh nào là một sản phẩm hỏng

  Không có sinh linh nào là một sản phẩm hỏng

  9/20/2018 7:01:05 PM
 • Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên năm B

  Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên năm B

  9/9/2018 2:42:46 PM
 • Giới trẻ dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

  Giới trẻ dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

  9/7/2018 7:48:38 AM
 • Caritas Việt Nam: Lễ Kính Thánh Bổn mạng Antôn Nguyễn Đích

  Caritas Việt Nam: Lễ Kính Thánh Bổn mạng Antôn Nguyễn Đích

  9/8/2018 12:54:33 PM
Trang: 8 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11