Video

 • Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (18/7)

  Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (18/7)

  8/12/2018 12:06:19 AM
 • Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng (Long Xuyên)

  Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng (Long Xuyên)

  8/8/2018 6:10:40 PM
 • Tìm về Sở Kiện trong Năm thánh các Thánh Tử Đạo 2018

  Tìm về Sở Kiện trong Năm thánh các Thánh Tử Đạo 2018

  8/9/2018 5:40:25 AM
 • Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (15/7)

  Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (15/7)

  8/6/2018 3:09:09 PM
 • Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)

  Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)

  8/3/2018 2:37:56 PM
 • Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

  Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

  7/28/2018 2:23:56 AM
 • Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói

  Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói

  7/28/2018 2:02:28 PM
 • Áo dòng đẫm máu - Thánh Philipphê Phan Văn Minh

  Áo dòng đẫm máu - Thánh Philipphê Phan Văn Minh

  7/27/2018 9:48:06 AM
 • Lễ tang Đức TGM Phaolô Phaolô Nguyễn Văn Bình (7/1995)

  Lễ tang Đức TGM Phaolô Phaolô Nguyễn Văn Bình (7/1995)

  7/26/2018 3:57:29 PM
 • Lặng - Thơ: Kim Hải - Nhóm nhạc Antôn

  Lặng - Thơ: Kim Hải - Nhóm nhạc Antôn

  3/4/2018 6:48:24 PM
 • Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 không trong bữa cơm gia đình

  Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 không trong bữa cơm gia đình

  7/22/2018 5:20:19 PM
 • Thánh lễ truyền chức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

  Thánh lễ truyền chức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

  7/22/2018 3:19:30 PM
 • Kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng (24.06.2018)

  Kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng (24.06.2018)

  7/20/2018 12:47:11 AM
 • Sài Gòn: Thánh lễ khai mạc năm Tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN

  Sài Gòn: Thánh lễ khai mạc năm Tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN

  7/22/2018 3:19:15 PM
 • ĐGH Phanxicô chủ sự buổi cầu nguyện Đại kết tại Genève

  ĐGH Phanxicô chủ sự buổi cầu nguyện Đại kết tại Genève

  7/15/2018 10:35:59 AM
 • Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  7/14/2018 12:23:25 PM
 • Thánh Luy Gonzaga (1568-1599)

  Thánh Luy Gonzaga (1568-1599)

  7/16/2018 4:13:58 AM
 • Sắc lệnh về Năm Thánh 2018

  Sắc lệnh về Năm Thánh 2018

  7/11/2018 11:43:01 PM
 • Ba Giồng: Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)

  Ba Giồng: Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)

  7/16/2018 11:30:44 PM
 • Sở Kiện: Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)

  Sở Kiện: Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)

  7/18/2018 3:30:58 AM
 • Giới thiệu bộ sách `Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày`

  Giới thiệu bộ sách 'Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày'

  7/9/2018 9:36:01 PM
 • Bài giảng trong Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Bài giảng trong Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  7/6/2018 7:26:26 AM
 • Thánh lễ: Mừng Kim Khánh Lm Phêrô Kim Long (15.6.2018)

  Thánh lễ: Mừng Kim Khánh Lm Phêrô Kim Long (15.6.2018)

  7/8/2018 11:27:07 AM
 • Trực tuyến: Đêm Thánh ca CẢM MẾN HỒNG ÂN (14.6.2018)

  Trực tuyến: Đêm Thánh ca CẢM MẾN HỒNG ÂN (14.6.2018)

  7/7/2018 3:26:55 AM
 • Nhà thờ Chánh tòa SG: Bài giảng của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Nhà thờ Chánh tòa SG: Bài giảng của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  7/4/2018 1:35:16 AM
 • Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: Hồng ân Thánh nhạc

  Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: Hồng ân Thánh nhạc

  7/2/2018 9:45:03 PM
 • Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (2018)

  Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (2018)

  6/28/2018 10:45:25 PM
 • Huế: Lễ Ngọc Khánh linh mục của cha GB Etcharren

  Huế: Lễ Ngọc Khánh linh mục của cha GB Etcharren

  6/27/2018 12:13:32 PM
 • Học hỏi Tin Mừng Lễ Mình Máu Chúa Kitô (B)

  Học hỏi Tin Mừng Lễ Mình Máu Chúa Kitô (B)

  6/24/2018 9:43:39 PM
 • TTMV Huế: Khai mạc Đại hội GIA ĐÌNH TRẺ 2018

  TTMV Huế: Khai mạc Đại hội GIA ĐÌNH TRẺ 2018

  6/24/2018 2:49:11 PM
Trang: 8 / 26 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11