Video

 • Radio Vatican (23.10.2018)

  Radio Vatican (23.10.2018)

  10/22/2018 11:20:19 PM
 • Trực tuyến: Thánh lễ mừng bổn mạng Học viện (22/10)

  Trực tuyến: Thánh lễ mừng bổn mạng Học viện (22/10)

  10/22/2018 4:17:43 PM
 • Kỷ niệm đáng nhớ về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Kỷ niệm đáng nhớ về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  10/23/2018 5:24:02 AM
 • Tiếng Hát Giáo Đường 2018: Vòng Tranh Tài (3)

  Tiếng Hát Giáo Đường 2018: Vòng Tranh Tài (3)

  10/21/2018 8:39:17 AM
 • Radio Vatican (22.10.2018)

  Radio Vatican (22.10.2018)

  10/22/2018 8:16:04 PM
 • ĐTC Phanxicô tôn phong Hiển Thánh cho 7 chân phước

  ĐTC Phanxicô tôn phong Hiển Thánh cho 7 chân phước

  10/18/2018 10:14:45 PM
 • Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)

  Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)

  10/19/2018 5:15:02 AM
 • Đêm nhạc ``Tình ca Giêsu`` - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)

  Đêm nhạc "Tình ca Giêsu" - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)

  10/19/2018 5:01:22 AM
 • Đêm Thánh ca Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (15.10.2018)

  Đêm Thánh ca Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (15.10.2018)

  10/18/2018 9:15:15 AM
 • Cha Phaolô Lê Tấn Thành: mẫu gương sống phó thác

  Cha Phaolô Lê Tấn Thành: mẫu gương sống phó thác

  10/16/2018 5:19:23 AM
 • Chứng từ của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân ung thư

  Chứng từ của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân ung thư

  10/15/2018 8:57:15 AM
 • Thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành: Bài giảng của Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành: Bài giảng của Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  10/16/2018 6:38:46 AM
 • Trực tuyến: Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô (10.10.2018)

  Trực tuyến: Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô (10.10.2018)

  10/15/2018 8:57:29 PM
 • Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/14/2018 7:23:30 PM
 • Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/14/2018 1:26:16 PM
 • ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  10/13/2018 10:52:15 PM
 • Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  10/15/2018 8:51:21 AM
 • Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  10/10/2018 9:36:21 PM
 • Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  10/11/2018 7:18:39 PM
 • Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  10/8/2018 2:58:50 PM
 • Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  10/7/2018 5:17:06 PM
 • Đức TGM Zalewski thăm Tòa TGM Sài Gòn

  Đức TGM Zalewski thăm Tòa TGM Sài Gòn

  10/8/2018 2:16:26 AM
 • Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)

  Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)

  10/7/2018 9:16:30 PM
 • Tông du Estoni: Cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ Kitô (25.9.2018)

  Tông du Estoni: Cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ Kitô (25.9.2018)

  10/8/2018 6:00:14 PM
 • Tông du Estoni: Thánh lễ tại Tallin (25.9.2018)

  Tông du Estoni: Thánh lễ tại Tallin (25.9.2018)

  10/5/2018 2:30:36 AM
 • HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018

  HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ II-2018

  10/4/2018 9:35:27 AM
 • Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)

  Tông du Lettoni: Buổi cầu nguyện đại kết (24.9.2018)

  10/3/2018 7:01:43 AM
 • Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona

  Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona

  10/4/2018 9:35:46 AM
 • Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi

  Thánh lễ khánh thành nhà sinh hoạt Mục vụ Gx. Chợ Đũi

  9/30/2018 4:59:24 PM
 • Thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ 2018 - 2019

  Thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ 2018 - 2019

  9/27/2018 3:22:47 PM
Trang: 1 / 21 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11