Video

 • Radio Vatican (17.11.2018)

  Radio Vatican (17.11.2018)

  11/17/2018 1:11:33 PM
 • ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 - Thánh lễ bế mạc

  ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 - Thánh lễ bế mạc

  11/16/2018 5:09:25 PM
 • Radio Vatican (16.11.2018)

  Radio Vatican (16.11.2018)

  11/16/2018 8:59:57 PM
 • ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 tại Hải Phòng - Diễn Nguyện

  ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 tại Hải Phòng - Diễn Nguyện

  11/16/2018 9:05:56 PM
 • TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.11.2018)

  TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.11.2018)

  11/13/2018 7:16:33 PM
 • Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Đông Quang

  Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Đông Quang

  11/13/2018 7:10:57 PM
 • Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời

  Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời

  11/12/2018 9:40:45 AM
 • TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 2)

  TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 2)

  11/6/2018 5:02:24 PM
 • TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 1)

  TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 1)

  11/6/2018 12:59:58 PM
 • ĐTGM Marek dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Pháp

  ĐTGM Marek dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Pháp

  11/5/2018 10:59:01 AM
 • 10 năm tái lập Caritas Việt Nam

  10 năm tái lập Caritas Việt Nam

  11/1/2018 7:43:55 PM
 • Trực tuyến: Thánh lễ mừng bổn mạng Học viện (22/10)

  Trực tuyến: Thánh lễ mừng bổn mạng Học viện (22/10)

  10/31/2018 1:07:19 PM
 • Kỷ niệm đáng nhớ về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Kỷ niệm đáng nhớ về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  10/29/2018 9:24:02 AM
 • Tiếng Hát Giáo Đường 2018: Vòng Tranh Tài (3)

  Tiếng Hát Giáo Đường 2018: Vòng Tranh Tài (3)

  10/27/2018 12:39:17 PM
 • ĐTC Phanxicô tôn phong Hiển Thánh cho 7 chân phước

  ĐTC Phanxicô tôn phong Hiển Thánh cho 7 chân phước

  10/23/2018 10:14:45 PM
 • Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)

  Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)

  10/24/2018 1:15:02 AM
 • Đêm nhạc ``Tình ca Giêsu`` - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)

  Đêm nhạc "Tình ca Giêsu" - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)

  10/24/2018 1:01:22 AM
 • Đêm Thánh ca Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (15.10.2018)

  Đêm Thánh ca Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (15.10.2018)

  10/23/2018 5:15:15 AM
 • Cha Phaolô Lê Tấn Thành: mẫu gương sống phó thác

  Cha Phaolô Lê Tấn Thành: mẫu gương sống phó thác

  10/20/2018 1:19:23 PM
 • Chứng từ của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân ung thư

  Chứng từ của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân ung thư

  10/19/2018 12:57:15 PM
 • Thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành: Bài giảng của Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành: Bài giảng của Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  10/20/2018 6:38:46 PM
 • Trực tuyến: Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô (10.10.2018)

  Trực tuyến: Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô (10.10.2018)

  10/20/2018 12:57:29 AM
 • Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/19/2018 3:23:30 AM
 • Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/18/2018 5:26:16 PM
 • ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  10/18/2018 6:52:15 AM
 • Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  10/19/2018 12:51:21 PM
 • Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  10/15/2018 1:36:21 AM
 • Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  10/15/2018 7:18:39 PM
 • Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  10/12/2018 6:58:50 PM
 • Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  10/11/2018 9:17:06 PM
Trang: 1 / 21 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11