Video

 • Radio Vatican (17.10.2017)

  Radio Vatican (17.10.2017)

  10/17/2017 9:02:41 PM
 • Radio Vatican (16.10.2017)

  Radio Vatican (16.10.2017)

  10/16/2017 5:00:24 PM
 • Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn (14.10.2017)

  Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn (14.10.2017)

  10/14/2017 8:16:12 AM
 • Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (2)

  Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (2)

  10/12/2017 9:40:01 PM
 • Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1)

  Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1)

  10/12/2017 1:29:38 PM
 • Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của tân GM Luy Nguyễn Anh Tuấn

  Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của tân GM Luy Nguyễn Anh Tuấn

  10/10/2017 9:28:43 AM
 • Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam

  Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam

  10/8/2017 11:12:47 PM
 • Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  10/6/2017 1:28:53 PM
 • ĐGH Phanxicô: Các thiên thần đồng hành với chúng ta

  ĐGH Phanxicô: Các thiên thần đồng hành với chúng ta

  10/4/2017 9:45:30 PM
 • Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  10/3/2017 1:43:48 PM
 • Chủng sinh dự bị: Khai giảng năm học 2017 - 2018

  Chủng sinh dự bị: Khai giảng năm học 2017 - 2018

  10/3/2017 5:03:11 AM
 • Học viện Công giáo VN: Thánh lễ Khai giảng NK 2017 - 2018

  Học viện Công giáo VN: Thánh lễ Khai giảng NK 2017 - 2018

  9/18/2017 9:43:56 AM
 • Làm dấu - Phan Đình Tùng (TTMV)

  Làm dấu - Phan Đình Tùng (TTMV)

  9/16/2017 2:02:31 PM
 • Làm dấu 2 - Ns. Đức Hùng - Ca sĩ Hiền Thục

  Làm dấu 2 - Ns. Đức Hùng - Ca sĩ Hiền Thục

  9/16/2017 1:58:49 PM
 • Học viện Mục vụ: Khai giảng năm học mới (12.9.2017)

  Học viện Mục vụ: Khai giảng năm học mới (12.9.2017)

  9/15/2017 8:29:09 PM
 • ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Bogotá, Colombia

  ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Bogotá, Colombia

  9/11/2017 9:21:37 AM
 • Đức Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn trước sứ mạng mới

  Đức Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn trước sứ mạng mới

  9/9/2017 1:33:21 PM
 • Thánh lễ tuyên thánh cho Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016)

  Thánh lễ tuyên thánh cho Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016)

  9/8/2017 3:46:09 PM
 • Khám phá cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta

  Khám phá cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta

  9/9/2016 8:31:55 AM
 • Thân xác, tặng phẩm của tình yêu

  Thân xác, tặng phẩm của tình yêu

  9/5/2017 3:42:22 PM
 • Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: làm mới thép

  Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: làm mới thép

  9/4/2017 1:56:19 PM
 • Họp báo Triển lãm tranh danh hoạ Raphael ở Sài Gòn

  Họp báo Triển lãm tranh danh hoạ Raphael ở Sài Gòn

  9/4/2017 1:58:18 PM
 • Giải đáp thắc mắc về hôn nhân - Lm.Bùi Thái Sơn

  Giải đáp thắc mắc về hôn nhân - Lm.Bùi Thái Sơn

  8/29/2017 9:54:07 PM
 • Múa ``Trinh vương Maria``

  Múa "Trinh vương Maria"

  8/24/2017 9:18:03 PM
 • Lặng (Thơ: Kim Hải - Nhạc: Hà Xuân Huy)

  Lặng (Thơ: Kim Hải - Nhạc: Hà Xuân Huy)

  8/22/2017 3:22:20 AM
 • Đến lượt con (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)

  Đến lượt con (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)

  8/21/2017 10:13:25 AM
 • Ngày Về (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Kim Long)

  Ngày Về (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Kim Long)

  8/21/2017 2:13:58 PM
 • Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng

  Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng

  8/20/2017 10:42:14 PM
 • La Vang: Bài Giảng của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  La Vang: Bài Giảng của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  8/18/2017 7:29:25 AM
 • La Vang: Bài Giảng Của Đức TGM Leopoldo Girelli

  La Vang: Bài Giảng Của Đức TGM Leopoldo Girelli

  8/17/2017 9:17:46 AM
Trang: 1 / 16 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11