Video

 • Radio Vatican (13.7.2020)

  Radio Vatican (13.7.2020)

  7/13/2020 1:20:40 PM
 • Radio Vatican (12.7.2020)

  Radio Vatican (12.7.2020)

  7/12/2020 11:03:40 AM
 • Lễ kính Lòng Chúa thương xót (10.7.2020)

  Lễ kính Lòng Chúa thương xót (10.7.2020)

  7/10/2020 4:11:15 PM
 • Đồng hành với người trẻ: Các bạn tìm gì thế?

  Đồng hành với người trẻ: Các bạn tìm gì thế?

  7/9/2020 3:54:27 PM
 • MV Khúc hoài niệm - Sáng tác: Tịnh Quỳ

  MV Khúc hoài niệm - Sáng tác: Tịnh Quỳ

  7/9/2020 5:03:38 AM
 • Con người và tính cách của TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình

  Con người và tính cách của TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình

  7/2/2020 6:10:32 PM
 • Nhìn lại 15 năm sinh hoạt của Học viện Mục vụ TGP

  Nhìn lại 15 năm sinh hoạt của Học viện Mục vụ TGP

  6/29/2020 3:23:58 AM
 • Thánh lễ Bế giảng Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn (Nk 2019-2020)

  Thánh lễ Bế giảng Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn (Nk 2019-2020)

  6/28/2020 10:08:48 AM
 • ``Nếu Chúa muốn...`` - Chia sẻ trong lễ kính Lòng Chúa thương xót (26.6.2020)

  "Nếu Chúa muốn..." - Chia sẻ trong lễ kính Lòng Chúa thương xót (26.6.2020)

  6/27/2020 12:46:46 PM
 • Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 9 phó tế (19.6.2020)

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 9 phó tế (19.6.2020)

  6/19/2020 3:23:56 PM
 • Chúc mừng 30 năm linh mục của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

  Chúc mừng 30 năm linh mục của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

  6/13/2020 2:51:10 AM
 • Lịch sử chữ Quốc ngữ

  Lịch sử chữ Quốc ngữ

  6/12/2020 9:17:20 AM
 • Gia nhập đạo Công giáo không phải để hợp thức thủ tục kết hôn

  Gia nhập đạo Công giáo không phải để hợp thức thủ tục kết hôn

  6/11/2020 8:02:41 AM
 • Cầu nguyện cho trẻ em

  Cầu nguyện cho trẻ em

  6/5/2020 7:36:13 PM
 • Ơn Chúa Thánh Thần - Ca sĩ: Diệu Hiền

  Ơn Chúa Thánh Thần - Ca sĩ: Diệu Hiền

  6/4/2020 8:08:14 AM
 • Chia sẻ nội dung Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54

  Chia sẻ nội dung Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54

  5/31/2020 2:31:27 AM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bí quyết kể chuyện Giêsu hay

  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bí quyết kể chuyện Giêsu hay

  5/30/2020 5:16:04 PM
 • Caritas VN: Nhìn lại 5 năm thông điệp Laudato Si`

  Caritas VN: Nhìn lại 5 năm thông điệp Laudato Si'

  5/30/2020 6:12:46 AM
 • Anguish turns to Joy - May 22, 2020

  Anguish turns to Joy - May 22, 2020

  5/29/2020 6:44:57 PM
 • Từ Karol Wojtila đến Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ Karol Wojtila đến Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  5/26/2020 1:02:41 AM
 • 14/5: Ngày cầu nguyện, ăn chay và bác ái cầu cho thoát đại dịch

  14/5: Ngày cầu nguyện, ăn chay và bác ái cầu cho thoát đại dịch

  5/27/2020 1:33:54 AM
 • Kết thúc 47 ngày Thánh lễ trực tuyến của TGP Sài Gòn

  Kết thúc 47 ngày Thánh lễ trực tuyến của TGP Sài Gòn

  5/21/2020 1:25:27 PM
 • Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: HỌP TRỰC TUYẾN thời gian dịch covid19

  Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: HỌP TRỰC TUYẾN thời gian dịch covid19

  5/19/2020 8:09:09 PM
 • Radio Người Trẻ: Hình ảnh mẹ trong tim

  Radio Người Trẻ: Hình ảnh mẹ trong tim

  5/19/2020 10:36:01 PM
 • Ngày đầu trở lại Thánh lễ trực tiếp (9.5.2020)

  Ngày đầu trở lại Thánh lễ trực tiếp (9.5.2020)

  5/19/2020 4:20:13 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Bảy tuần IV Phục sinh (9.5.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Bảy tuần IV Phục sinh (9.5.2020)

  5/19/2020 12:24:51 PM
 • Tình yêu chiến thắng virus Corona - St: Lm. Vũ Đức Toàn

  Tình yêu chiến thắng virus Corona - St: Lm. Vũ Đức Toàn

  5/19/2020 1:26:13 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Sáu tuần IV Phục sinh (8.5.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Sáu tuần IV Phục sinh (8.5.2020)

  5/19/2020 1:20:29 AM
 • Phái đoàn tòa TGM chúc mừng đại lễ Phật Đản (5.5.2020)

  Phái đoàn tòa TGM chúc mừng đại lễ Phật Đản (5.5.2020)

  5/18/2020 9:33:38 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Năm tuần IV Phục sinh (7.5.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Năm tuần IV Phục sinh (7.5.2020)

  5/18/2020 1:23:06 PM
Trang: 1 / 32 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11