Video

 • Đâu là chọn lựa nền tảng nhất? Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Đâu là chọn lựa nền tảng nhất? Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  1/31/2019 6:15:43 PM
 • Trực tuyến: Thánh lễ An táng Nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha

  Trực tuyến: Thánh lễ An táng Nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha

  1/31/2019 2:10:33 AM
 • Trùng tu NT Đức Bà Sài Gòn: Các việc đã làm trong năm 2018

  Trùng tu NT Đức Bà Sài Gòn: Các việc đã làm trong năm 2018

  1/28/2019 5:42:57 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (13.1.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (13.1.2019)

  1/28/2019 5:39:03 AM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (12.1.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (12.1.2019)

  1/27/2019 6:23:21 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (10.1.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (10.1.2019)

  1/25/2019 7:21:39 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (7.1.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (7.1.2019)

  1/23/2019 7:10:20 PM
 • Đồng hành cùng gia đình gặp khó khăn: Niềm tin và thử thách

  Đồng hành cùng gia đình gặp khó khăn: Niềm tin và thử thách

  1/16/2019 8:12:16 PM
 • GP Hà Tĩnh: Giáo phận thứ 27 của Giáo Hội Việt Nam

  GP Hà Tĩnh: Giáo phận thứ 27 của Giáo Hội Việt Nam

  1/15/2019 11:46:33 PM
 • Đức TGM Marek Zalewski chúc mừng Giáng Sinh 2018

  Đức TGM Marek Zalewski chúc mừng Giáng Sinh 2018

  1/10/2019 2:15:31 AM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: CN IV mùa Vọng

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: CN IV mùa Vọng

  1/8/2019 12:26:27 AM
 • Lễ hội Giáng Sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (22.12.2018)

  Lễ hội Giáng Sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (22.12.2018)

  1/8/2019 4:24:54 PM
 • TTMV: Trực tuyến Đêm Thánh - Đêm Hồng Ân Cứu Rỗi (21.12.2018)

  TTMV: Trực tuyến Đêm Thánh - Đêm Hồng Ân Cứu Rỗi (21.12.2018)

  1/6/2019 10:49:40 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (21/12)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (21/12)

  1/4/2019 5:42:48 AM
 • Đức Tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên ngỏ lời với Dân Chúa Hà Nội

  Đức Tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên ngỏ lời với Dân Chúa Hà Nội

  1/2/2019 8:24:15 PM
 • TGM Marek Zalewski: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

  TGM Marek Zalewski: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

  12/30/2018 9:48:00 AM
 • Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.12.2018)

  Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.12.2018)

  12/27/2018 1:24:49 PM
 • TTMV: Tĩnh nguyện mùa Vọng 2018 (5.12.2018 - Live)

  TTMV: Tĩnh nguyện mùa Vọng 2018 (5.12.2018 - Live)

  12/26/2018 3:00:17 AM
 • Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552)

  Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552)

  12/19/2018 5:04:24 PM
 • Christmas Concert - Saint Paul Convent (1.12.2018)

  Christmas Concert - Saint Paul Convent (1.12.2018)

  12/25/2018 11:00:42 AM
 • TGP Sài Gòn: Những việc cần hành động trong Mùa Vọng & Giáng Sinh 2018

  TGP Sài Gòn: Những việc cần hành động trong Mùa Vọng & Giáng Sinh 2018

  12/15/2018 12:29:33 PM
 • Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN (24.11.2018)

  Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN (24.11.2018)

  12/16/2018 4:27:24 PM
 • ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 - Thánh lễ bế mạc

  ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 - Thánh lễ bế mạc

  12/5/2018 9:09:25 PM
 • ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 tại Hải Phòng - Diễn Nguyện

  ĐH Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 16 tại Hải Phòng - Diễn Nguyện

  12/5/2018 1:05:56 PM
 • TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.11.2018)

  TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.11.2018)

  12/8/2018 9:36:01 AM
 • Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Đông Quang

  Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Đông Quang

  11/29/2018 11:10:57 PM
 • Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời

  Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời

  11/28/2018 5:40:45 AM
 • TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 2)

  TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 2)

  11/21/2018 1:02:24 AM
 • TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 1)

  TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 1)

  11/20/2018 8:59:58 PM
 • ĐTGM Marek dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Pháp

  ĐTGM Marek dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Pháp

  11/15/2018 6:59:01 PM
Trang: 11 / 32 
... 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16