Video

 • Bài giảng Thánh lễ thứ Ba tuần IV Phục sinh (5.5.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Ba tuần IV Phục sinh (5.5.2020)

  5/16/2020 6:39:12 AM
 • Lời kinh dâng Mẹ của Đức Giáo hoàng Phanxicô

  Lời kinh dâng Mẹ của Đức Giáo hoàng Phanxicô

  5/16/2020 1:44:45 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Hai tuần IV Phục sinh (4.5.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Hai tuần IV Phục sinh (4.5.2020)

  5/15/2020 12:57:39 PM
 • Niềm vui Ơn gọi - Dòng con Đức Mẹ Phù hộ

  Niềm vui Ơn gọi - Dòng con Đức Mẹ Phù hộ

  5/14/2020 5:51:49 PM
 • Cầu nguyện cho ơn gọi: Đưa con đi - Phan Mạnh Quỳnh

  Cầu nguyện cho ơn gọi: Đưa con đi - Phan Mạnh Quỳnh

  5/14/2020 5:20:21 PM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bài giảng Thánh lễ CN IV Phục sinh

  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bài giảng Thánh lễ CN IV Phục sinh

  5/14/2020 5:16:50 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Bảy tuần III Phục Sinh (2.5.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Bảy tuần III Phục Sinh (2.5.2020)

  5/14/2020 4:47:07 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Sáu tuần III Phục Sinh (1.5.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Sáu tuần III Phục Sinh (1.5.2020)

  5/13/2020 2:51:04 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Năm tuần III Phục sinh (30.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Năm tuần III Phục sinh (30.4.2020)

  5/12/2020 4:17:20 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Tư tuần III Phục Sinh (29.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Tư tuần III Phục Sinh (29.4.2020)

  5/11/2020 10:15:53 PM
 • Phỏng vấn ĐTGM Marek Zalewski về đại dịch covid-19

  Phỏng vấn ĐTGM Marek Zalewski về đại dịch covid-19

  5/11/2020 6:21:14 PM
 • Bánh trường sinh - Bài giảng Thánh lễ thứ Ba tuần III PS (28.4.2020)

  Bánh trường sinh - Bài giảng Thánh lễ thứ Ba tuần III PS (28.4.2020)

  5/10/2020 10:18:11 PM
 • Niềm Tin - Bài giảng Thánh lễ thứ Hai tuần III Phục Sinh (27.4.2020)

  Niềm Tin - Bài giảng Thánh lễ thứ Hai tuần III Phục Sinh (27.4.2020)

  5/9/2020 8:56:15 PM
 • Thánh Lễ CN III Phục sinh tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang (26.4.2020)

  Thánh Lễ CN III Phục sinh tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang (26.4.2020)

  5/9/2020 1:13:52 PM
 • Đồng hành và lắng nghe - ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Đồng hành và lắng nghe - ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn

  5/9/2020 1:14:08 AM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bài giảng lễ An táng Lm Luy Trần Phúc Vỵ

  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bài giảng lễ An táng Lm Luy Trần Phúc Vỵ

  5/8/2020 3:47:19 PM
 • Hoạt động của Chúa Kitô Phục sinh và sứ vụ của Hội Thánh (25.1.2020)

  Hoạt động của Chúa Kitô Phục sinh và sứ vụ của Hội Thánh (25.1.2020)

  5/8/2020 9:01:16 AM
 • Sức sống của Đức Kitô Phục sinh (24.4.2020)

  Sức sống của Đức Kitô Phục sinh (24.4.2020)

  5/7/2020 6:51:18 PM
 • Bài giảng trong Thánh lễ thứ Năm tuần II Phục Sinh (23.4.2020)

  Bài giảng trong Thánh lễ thứ Năm tuần II Phục Sinh (23.4.2020)

  5/6/2020 6:20:00 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Tư tuần II Phục Sinh (22.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Tư tuần II Phục Sinh (22.4.2020)

  5/5/2020 6:12:09 PM
 • Trùng tu Nhà thờ Đức Bà SG: Khảo sát và tháo mái ngói Âm Dương

  Trùng tu Nhà thờ Đức Bà SG: Khảo sát và tháo mái ngói Âm Dương

  5/5/2020 2:40:55 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Ba tuần II Phục Sinh (21.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Ba tuần II Phục Sinh (21.4.2020)

  5/5/2020 12:27:56 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Hai tuần II Phục Sinh (20.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Hai tuần II Phục Sinh (20.4.2020)

  5/5/2020 8:32:53 AM
 • ĐGH Phanxicô: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (19.4.2020)

  ĐGH Phanxicô: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (19.4.2020)

  5/4/2020 1:25:46 PM
 • Lm. Phạm Hữu Tâm chia sẻ về việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại New York

  Lm. Phạm Hữu Tâm chia sẻ về việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại New York

  5/3/2020 2:27:19 AM
 • Thực thi Linh đạo Lòng Thương Xót chúng ta chờ đợi cái gì?

  Thực thi Linh đạo Lòng Thương Xót chúng ta chờ đợi cái gì?

  5/4/2020 9:14:09 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Bảy tuần Bát nhật Phục Sinh (18.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Bảy tuần Bát nhật Phục Sinh (18.4.2020)

  4/30/2020 9:59:36 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh (17.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh (17.4.2020)

  4/27/2020 9:07:18 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh (16.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh (16.4.2020)

  4/28/2020 1:07:36 PM
 • Những ngôi mộ Covid-19

  Những ngôi mộ Covid-19

  4/30/2020 1:26:48 AM
Trang: 2 / 32 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11