Video

 • Bài giảng Thánh lễ thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh (17.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh (17.4.2020)

  4/27/2020 9:07:18 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh (16.4.2020)

  Bài giảng Thánh lễ thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh (16.4.2020)

  4/28/2020 1:07:36 PM
 • Những ngôi mộ Covid-19

  Những ngôi mộ Covid-19

  4/30/2020 1:26:48 AM
 • Radio Chạn lý Á châu (16.4.2020)

  Radio Chạn lý Á châu (16.4.2020)

  4/25/2020 1:22:38 AM
 • ĐGH Phanxicô: Bình an đích thực là gì?

  ĐGH Phanxicô: Bình an đích thực là gì?

  4/24/2020 1:55:49 PM
 • Trên Đường Emmaus - NS: Thành Tâm - Ca sĩ : Hoài Uyên

  Trên Đường Emmaus - NS: Thành Tâm - Ca sĩ : Hoài Uyên

  4/23/2020 9:16:41 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Tư tuần Bát nhật PS - Lm Giuse Bùi Công Trác

  Bài giảng Thánh lễ thứ Tư tuần Bát nhật PS - Lm Giuse Bùi Công Trác

  4/22/2020 9:10:30 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Ba tuần Bát Nhật PS - Lm Phêrô Kiều Công Tùng

  Bài giảng Thánh lễ thứ Ba tuần Bát Nhật PS - Lm Phêrô Kiều Công Tùng

  4/21/2020 4:54:29 PM
 • Thánh lễ Thứ hai tuần Bát nhật Phục sinh (13.04.2020)

  Thánh lễ Thứ hai tuần Bát nhật Phục sinh (13.04.2020)

  4/19/2020 10:42:20 PM
 • Ông đã thấy và ông đã tin - Đức Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Ông đã thấy và ông đã tin - Đức Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

  4/19/2020 9:47:13 PM
 • Buổi cầu nguyện trước Khăn Liệm Chúa Giêsu ở Torino

  Buổi cầu nguyện trước Khăn Liệm Chúa Giêsu ở Torino

  4/19/2020 6:53:29 PM
 • Trực tuyến: Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh (11.04.2020)

  Trực tuyến: Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh (11.04.2020)

  4/18/2020 10:52:32 PM
 • Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô (10.4.2020)

  Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô (10.4.2020)

  4/18/2020 12:44:21 AM
 • 14 chặng đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid–19

  14 chặng đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid–19

  4/17/2020 8:35:36 PM
 • Tôn kính Mão gai của Chúa Giêsu tại Notre Dame de Paris (10.4.2020)

  Tôn kính Mão gai của Chúa Giêsu tại Notre Dame de Paris (10.4.2020)

  4/17/2020 1:26:06 PM
 • Linh mục là người biết ``nhớ`` - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

  Linh mục là người biết "nhớ" - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

  4/15/2020 5:31:48 PM
 • Caritas TGP Sài Gòn - Chung tay lan tỏa yêu thương

  Caritas TGP Sài Gòn - Chung tay lan tỏa yêu thương

  4/15/2020 10:19:44 AM
 • Trực tuyến Thánh lễ Truyền Dầu - Thứ Năm Tuần Thánh (9.4.2020)

  Trực tuyến Thánh lễ Truyền Dầu - Thứ Năm Tuần Thánh (9.4.2020)

  4/15/2020 1:34:16 AM
 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa TX (8.4.2020)

  Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa TX (8.4.2020)

  4/14/2020 4:34:12 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Tư Tuần Thánh - Lm Giuse Bùi Công Trác

  Bài giảng Thánh lễ thứ Tư Tuần Thánh - Lm Giuse Bùi Công Trác

  4/14/2020 4:42:36 PM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Ba Tuần Thánh - Lm Phêrô Kiều Công Tùng

  Bài giảng Thánh lễ thứ Ba Tuần Thánh - Lm Phêrô Kiều Công Tùng

  4/13/2020 6:34:24 AM
 • Bài giảng Thánh lễ thứ Hai Tuần Thánh - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền

  Bài giảng Thánh lễ thứ Hai Tuần Thánh - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền

  4/12/2020 1:26:01 AM
 • Đồng hành với người Trẻ - Sáng tỏ lời Giêsu

  Đồng hành với người Trẻ - Sáng tỏ lời Giêsu

  4/11/2020 3:49:05 PM
 • Tôi là nhân vật nào trong cuộc Thương Khó của Chúa? - CN Lễ Lá

  Tôi là nhân vật nào trong cuộc Thương Khó của Chúa? - CN Lễ Lá

  4/11/2020 10:04:42 AM
 • Thông điệp của ĐGH Phanxicô trong dịp Tuần Thánh 2020

  Thông điệp của ĐGH Phanxicô trong dịp Tuần Thánh 2020

  4/10/2020 11:01:54 AM
 • Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ cầu cho chấm dứt đại dịch

  Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ cầu cho chấm dứt đại dịch

  4/10/2020 3:09:17 AM
 • Trực tuyến: Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi LTX (3.4.2020)

  Trực tuyến: Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi LTX (3.4.2020)

  4/9/2020 11:52:05 AM
 • Ý nguyện tháng 4/2020: Cầu cho những người nghiện ngập

  Ý nguyện tháng 4/2020: Cầu cho những người nghiện ngập

  4/8/2020 8:52:12 PM
 • Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu tuần V mùa Chay (3.4.2020)

  Trực tuyến: Thánh lễ thứ Sáu tuần V mùa Chay (3.4.2020)

  4/8/2020 5:49:32 PM
 • Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm tuần V mùa Chay (2.4.2020)

  Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Năm tuần V mùa Chay (2.4.2020)

  4/8/2020 3:02:44 PM
Trang: 3 / 32 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11