Video

 • Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba tuần V mùa Chay (31.3.2020)

  Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba tuần V mùa Chay (31.3.2020)

  4/6/2020 6:53:09 AM
 • Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai tuần V mùa Chay (30.3.2020)

  Trực tuyến: Thánh lễ thứ Hai tuần V mùa Chay (30.3.2020)

  4/4/2020 5:13:08 AM
 • Trực tuyến: Thánh lễ CN V mùa Chay (29.3.2020)

  Trực tuyến: Thánh lễ CN V mùa Chay (29.3.2020)

  4/4/2020 9:37:15 PM
 • Thánh lễ CN V Mùa Chay (A)

  Thánh lễ CN V Mùa Chay (A)

  4/4/2020 11:40:32 AM
 • Thánh Lễ trực tuyến - Thứ Bảy Tuần IV 4 Mùa Chay (28.3.2020)

  Thánh Lễ trực tuyến - Thứ Bảy Tuần IV 4 Mùa Chay (28.3.2020)

  4/2/2020 6:36:07 PM
 • Thắp sáng giữa đêm đen - Bài giảng Thánh lễ (27.3.2020)

  Thắp sáng giữa đêm đen - Bài giảng Thánh lễ (27.3.2020)

  4/1/2020 10:59:00 PM
 • Phân định nẻo đường dẫn đến Thiên Chúa - Lm. Tổng quyền Dòng Tên

  Phân định nẻo đường dẫn đến Thiên Chúa - Lm. Tổng quyền Dòng Tên

  3/31/2020 4:07:02 PM
 • 10 điều ước cuối đời của bệnh nhân - Bài giảng Thánh lễ (26.3.2020)

  10 điều ước cuối đời của bệnh nhân - Bài giảng Thánh lễ (26.3.2020)

  4/1/2020 3:15:11 PM
 • ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ trong lễ Truyền Tin (25.3.2020)

  ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ trong lễ Truyền Tin (25.3.2020)

  3/31/2020 5:16:34 AM
 • Bài giảng trong Thánh lễ thứ Ba tuần IV Mùa Chay (24.3.2020)

  Bài giảng trong Thánh lễ thứ Ba tuần IV Mùa Chay (24.3.2020)

  4/2/2020 9:24:52 AM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Hướng dẫn mục vụ mùa dịch Covid-19

  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Hướng dẫn mục vụ mùa dịch Covid-19

  3/27/2020 11:01:33 PM
 • ĐGH mời gọi tín hữu cùng đọc Kinh Mân Côi lúc 21 giờ ngày 19.3

  ĐGH mời gọi tín hữu cùng đọc Kinh Mân Côi lúc 21 giờ ngày 19.3

  3/25/2020 5:04:05 AM
 • Phỏng vấn Đức TGM Hà Nội về thái độ người Công giáo trước đại dịch

  Phỏng vấn Đức TGM Hà Nội về thái độ người Công giáo trước đại dịch

  3/24/2020 9:47:51 PM
 • Kinh Chay - Nguyễn Duy (Mục vụ ngợi ca)

  Kinh Chay - Nguyễn Duy (Mục vụ ngợi ca)

  3/24/2020 10:36:14 PM
 • ĐGH Phanxicô: Thờ ơ, vực thẳm và bi kịch của người giàu

  ĐGH Phanxicô: Thờ ơ, vực thẳm và bi kịch của người giàu

  3/21/2020 8:00:31 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 3/2020: Tín hữu Công giáo tại Trung quốc

  Ý cầu nguyện tháng 3/2020: Tín hữu Công giáo tại Trung quốc

  3/18/2020 8:26:56 AM
 • Cầu nguyện cho Nữ giới

  Cầu nguyện cho Nữ giới

  3/15/2020 9:23:07 AM
 • Trực tuyến: Lễ giỗ 2 năm Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Trực tuyến: Lễ giỗ 2 năm Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  3/14/2020 12:15:05 PM
 • Lễ giỗ mãn tang 3 năm Đức cố Gm. Giuse Vũ Duy Thống

  Lễ giỗ mãn tang 3 năm Đức cố Gm. Giuse Vũ Duy Thống

  3/14/2020 5:06:46 AM
 • Hướng dẫn người trẻ xét mình

  Hướng dẫn người trẻ xét mình

  3/13/2020 11:43:17 PM
 • Lm. Giuse Trần Quang Vinh, người thợ xây kho tàng tri thức

  Lm. Giuse Trần Quang Vinh, người thợ xây kho tàng tri thức

  3/12/2020 9:54:10 AM
 • Taegu và nỗi sợ Corona

  Taegu và nỗi sợ Corona

  3/11/2020 4:25:01 AM
 • ``Một chút`` - Tưởng nhớ Đức Gm. Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2017-2020)

  "Một chút" - Tưởng nhớ Đức Gm. Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2017-2020)

  3/10/2020 11:46:32 AM
 • Tóm tắt Sứ điệp Mùa Chay 2020 của ĐGH Phanxicô

  Tóm tắt Sứ điệp Mùa Chay 2020 của ĐGH Phanxicô

  3/11/2020 6:25:58 PM
 • Thực hành chay tịnh (28.2.2020)

  Thực hành chay tịnh (28.2.2020)

  3/8/2020 2:28:12 PM
 • Đứng trước đại dich CORONA 19: chúng ta là ai ?

  Đứng trước đại dich CORONA 19: chúng ta là ai ?

  3/10/2020 2:27:25 AM
 • ĐGH Phanxicô: Mùa Chay - vào sa mạc

  ĐGH Phanxicô: Mùa Chay - vào sa mạc

  3/6/2020 5:40:54 PM
 • “Xin Chữa Lành Chúng Con”: ca nguyện trong mùa dịch bệnh

  “Xin Chữa Lành Chúng Con”: ca nguyện trong mùa dịch bệnh

  3/5/2020 7:20:09 AM
 • Sứ vụ của khẩu trang trong mùa dịch bệnh Corona

  Sứ vụ của khẩu trang trong mùa dịch bệnh Corona

  3/3/2020 11:31:47 AM
 • Thư của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng về dịch bệnh viêm phổi

  Thư của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng về dịch bệnh viêm phổi

  2/21/2020 8:37:23 PM
Trang: 4 / 32 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11