Video

 • Tân chân Phước Maria Concepcion Cabrera de Armida

  Tân chân Phước Maria Concepcion Cabrera de Armida

  6/10/2019 6:52:17 PM
 • ĐCV Thánh Giuse: Canh thức và Cầu nguyện cho các Ơn gọi

  ĐCV Thánh Giuse: Canh thức và Cầu nguyện cho các Ơn gọi

  6/7/2019 2:59:10 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 5/2019: cầu cho Giáo hội tại Phi châu

  Ý cầu nguyện tháng 5/2019: cầu cho Giáo hội tại Phi châu

  6/4/2019 7:23:11 PM
 • ĐGH Phanxicô gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Ravkoski - Bulgaria

  ĐGH Phanxicô gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Ravkoski - Bulgaria

  6/5/2019 1:26:22 AM
 • Thánh lễ An táng Lm. G.B Lê Đăng Niêm (4.5.2019)

  Thánh lễ An táng Lm. G.B Lê Đăng Niêm (4.5.2019)

  6/3/2019 7:37:42 PM
 • Lịch sử nhà thờ Thủ Thiêm

  Lịch sử nhà thờ Thủ Thiêm

  6/1/2019 2:55:15 AM
 • Thánh lễ đưa chân cố Linh mục Gioan Bt Lê Đăng Niêm (1.5.2019)

  Thánh lễ đưa chân cố Linh mục Gioan Bt Lê Đăng Niêm (1.5.2019)

  5/29/2019 4:52:14 AM
 • Bài giảng trong Thánh lễ cầu nguyện cho LM G.B. Lê Đăng Niêm

  Bài giảng trong Thánh lễ cầu nguyện cho LM G.B. Lê Đăng Niêm

  5/31/2019 12:40:14 AM
 • Lịch sử và kiến trúc nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi)

  Lịch sử và kiến trúc nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi)

  5/29/2019 2:14:11 AM
 • Chia sẻ về phong trào Lòng Chúa Thương Xót - Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

  Chia sẻ về phong trào Lòng Chúa Thương Xót - Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

  5/29/2019 7:16:44 PM
 • TGP Sài Gòn: Đại lễ kính Lòng Chúa thương xót (28.4.2019)

  TGP Sài Gòn: Đại lễ kính Lòng Chúa thương xót (28.4.2019)

  5/29/2019 5:38:10 PM
 • Bạn biết gì về Cộng đoàn Taizé?

  Bạn biết gì về Cộng đoàn Taizé?

  5/24/2019 10:58:47 PM
 • Cầu nguyện với các bài hát Taizé: ``Chúa đã trỗi dậy thật rồi!``

  Cầu nguyện với các bài hát Taizé: "Chúa đã trỗi dậy thật rồi!"

  5/22/2019 1:33:02 AM
 • Tủ sách Công giáo: Cầu nguyện thế nào?

  Tủ sách Công giáo: Cầu nguyện thế nào?

  5/19/2019 9:40:57 AM
 • Sứ điệp Phục Sinh và Phép lành toàn xá “Urbi et Orbi`` 2019

  Sứ điệp Phục Sinh và Phép lành toàn xá “Urbi et Orbi" 2019

  5/17/2019 6:34:50 AM
 • ĐGH Phanxicô cử hành Thánh lễ CN Phục Sinh (21.4.2019)

  ĐGH Phanxicô cử hành Thánh lễ CN Phục Sinh (21.4.2019)

  5/13/2019 2:32:21 PM
 • ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân trong một nhà giam

  ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân trong một nhà giam

  5/14/2019 2:29:31 PM
 • VCTĐ Đức Bà Sài Gòn: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 2019

  VCTĐ Đức Bà Sài Gòn: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 2019

  5/17/2019 6:35:20 AM
 • Xin Lỗi Chúa - ST: Đức Hùng - Ca sĩ: Hiền Thục

  Xin Lỗi Chúa - ST: Đức Hùng - Ca sĩ: Hiền Thục

  5/10/2019 8:53:36 AM
 • Thánh lễ Tiệc ly tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (18.4.2019)

  Thánh lễ Tiệc ly tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (18.4.2019)

  5/9/2019 7:53:49 PM
 • Đường tận hiến - TG: Thục Anh - Ca sĩ: Đăng Linh

  Đường tận hiến - TG: Thục Anh - Ca sĩ: Đăng Linh

  5/7/2019 6:33:33 PM
 • Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 2019

  Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 2019

  5/12/2019 6:42:32 AM
 • Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ về nhà thờ Đức Bà Paris

  Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ về nhà thờ Đức Bà Paris

  5/8/2019 4:26:10 PM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp

  ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp

  5/9/2019 12:29:48 AM
 • Phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm

  Phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm

  5/2/2019 10:36:15 PM
 • ĐGH Phanxicô cử hành Lễ Lá (14.4.2019)

  ĐGH Phanxicô cử hành Lễ Lá (14.4.2019)

  5/5/2019 6:44:34 PM
 • Trực tuyến: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay TGP Sài Gòn (13.4.2019)

  Trực tuyến: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay TGP Sài Gòn (13.4.2019)

  5/6/2019 10:51:27 AM
 • Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  5/1/2019 2:33:20 PM
 • Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  4/29/2019 6:39:39 PM
 • Tĩnh nguyện mùa Chay 2019: Gia đình - Khúc nhạc yêu thương

  Tĩnh nguyện mùa Chay 2019: Gia đình - Khúc nhạc yêu thương

  4/28/2019 4:45:47 PM
Trang: 9 / 32 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11