“Người trẻ trong gia đình” - Gm Anphong Nguyễn Hữu Long

ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội (miền Bắc, Việt Nam) lần thứ XII (2014) này diễn ra trong hai ngày 27 và 28.11.2014, với chủ đề "Hãy đi loan báo tin mừng" (Mc 16, 15), tại Tòa Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm.