100.000 hướng đạo sinh Italia gặp ĐGH Phanxicô

Nguồn: Vatican