8 Linh mục và 84 Tu sĩ lên đường phục vụ bệnh nhân Covid đợt 4 (20.08.2021)