BGĐ Bệnh viện Chợ Rẫy và ĐD Tòa TGM thăm các Tu sĩ phục vụ bệnh nhân Covid