Bộ sưu tập đèn dầu cổ

Bộ sưu tập đèn dầu cổcủa Lm. Nguyễn Hữu Triết - VTV 1