Chuyên đề Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của giáo dân & lòng Chúa thương xót