Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)