Đêm Thánh ca năm Gia Đình và mừng Kim khánh Linh mục NS Phêrô Kim Long