ĐGH mời gọi tín hữu cùng đọc Kinh Mân Côi lúc 21 giờ ngày 19.3