ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)