ĐGH Phanxicô: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (19.4.2020)