ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử