ĐGH Phanxicô cử hành Thánh lễ CN Phục Sinh (21.4.2019)new