ĐGH Phanxicô dâng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép dây Pallium (29.6.2019)