ĐGH Phanxicô: đêm canh thức tại Fatima (12.05.2017)