ĐGH Phanxicô đọc Kinh Lạy Cha với tín hữu Chính Thống giáo tại Bucarest