ĐGH Phanxicô gặp các LM, tu sĩ, chủng sinh và GLV (22.11.2019)