ĐGH Phanxicô gặp giới lãnh đạo Kitô giáo và các tôn giáo khác (22.11.2019)