ĐGH Phanxicô phát biểu tại Hội thảo liên tôn (phụ đề Anh ngữ)

Roma - Pope Francis Opening Address Humanum Conference