ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân trong một nhà giam