ĐGH Phanxicô tại tòa Bạch ốc - Hoa Kỳ (23.9.2015)

VCN