ĐGH Phanxicô: Thánh lễ tại nhà nguyện Mácta (7.2.2017)