ĐGH rửa chân cho các tù nhân tại Roma (29.03.2018)