ĐGH tông du Nhật Bản: Gặp gỡ vì hoà bình ở Hiroshima (24.11.2019)