Đoàn Phật giáo chúc mừng Tòa TGM nhân dịp lễ Giáng sinh

Nguồn: WSG (19.12.2014)