Doanh nhân CG: Lễ phát học bổng Tôma Thiện (25.4.2021)