Đối thoại với Thiên Chúa để đối thoại với con người

Chia sẻ của Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ giỗ ĐTGM Phaolô Nguyễn Văn Bình và ĐGM Louis Phạm Văn Nẫm, cử hành lúc 5g30 ngày 1.7.2021.