ĐTC gặp gỡ chính quyền và các đại diện xã hội Panama (24.1.2019)