ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo