ĐTGM Giuse Nguyễn Năng gặp gỡ tu sĩ nhân dịp Tất Niên (Kỷ Hợi)