Đức Hồng y Filoni chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà

Nguồn: tgpsaigon.net