Đức Hồng y Filoni tại sân bay Nội Bài và Tòa TGM Hà Nội

Đức Hồng y Filoni tại sân bay Nội Bài và Tòa TGM Hà Nội (19.1.2015)