Đức Tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên ngỏ lời với Dân Chúa Hà Nội