Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc trả lời phỏng vấn về Thượng HĐGM