Ecuador đón tiếp Đức Giáo hoàng Phanxicô (5.7.2015)

Phi trường Quito (5.7.2015) - Nguồn: CTV