Gặp gỡ ĐGH Phanxicô (9.9.2020): Đối phó với đại dịch