Giới thiệu sách: Linh mục giáo phận như Chúa và giáo hội mong ước