Hãy đến mà xem: Thiếu nhi cầu nguyện trong cơn đại dịch