Hoạt động của Chúa Kitô Phục sinh và sứ vụ của Hội Thánh (25.1.2020)