Hội Đồng Giám Mục VN: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa (5.5.2020)