Hội Ngộ Liên Tôn XI: Hiệp lực Giải thoát Nhân sinh (27.10.2021)